Služby v lesnictví

Vedoucí střediska
Ing. Josef Kaiser
kaiser.josef.ing@kaiser-sro.cz
tel.: +420 723 404 558

Mezi hlavní činnosti střediska patří:

  • zajišťování služeb v oblasti letní a zimní údržby komunikací, parkových a zatravněných ploch
  • zajišťování služeb pro vlastníky lesa
  • zalesňování zemědělských ploch
  • činnost na úseku péče o krajinu
  • meliorace vodních toků
  • opravy lesních cest
  • stavební činnost, drobné stavby, výkopové práce

Zaslání poptávky